Selecteer een pagina

DYNAMISCH WAARDEREN

Agile-, zelfsturende-, platte en al die nieuwe vormen van organisaties, vragen om een nieuwe manier van waarderen en belonen. In deze dynamische organisaties is het niet de functie of de rol bepalend, maar drijfveren en dominante talenten van mensen. Wij pleiten daarom voor een heel nieuwe manier van waarderen en belonen, namelijk vanuit behoeftes en talenten van mensen. Deze manier noemen wij Dynamisch waarderen.

Waarderen en belonen vindt haar oorsprong in de industrialisatie. Klassiek gezien zijn beloningsprofessionals opgeleid om de waarde van taken te normeren en hierop de functiewaardering te baseren. Modernere bedrijven bepalen hun waardering op basis van rollen. Hierin zijn de competenties van mensen passend bij de taken genormeerd en als vertrekpunt genomen voor de waardering. Het doel is nog altijd loonkostenbeheersing. Beide benaderingen zeggen niets over talenten van mensen, hun toegevoegde waarde en onderlinge verwachtingen. Ook zijn ze geen weergave van de werkelijkheid, zeggen niets over de onderlinge dynamiek, zijn statisch, kosten veel onderhoud en voegen bovenal niets toe aan de samenwerking van mensen. Allemaal zaken waar in de basis waardering om draait. HRM als tegenbeweging op het Taylorisme, kent haar oorsprong ook in de industrialisatie.

Bij dynamisch waarderen staan betekenisvol samenwerken en de benodigde dominante talenten van mensen centraal.

SAMENWERKEN VANUIT TALENTEN

In een organisatie draait alles om samenwerken. Het moeilijkste wat er is. Gewoonweg omdat het zich niet laat vangen in processen, procedures, regels en managen. We hebben het over mensen met al hun contexten, emoties, gevoelen, (belemmerende) overtuigingen en omstandigheden die met elkaar moeten samenwerken. Dan komt er nog bij dat mensen werken omdat ze moeten werken. Zo is onze economisch maatschappelijke realiteit.

Het mooie van samenwerking is dat het betekenis heeft voor en geeft aan iedereen die er bewust in participeert. De samenwerking kan pas floreren als de nut en noodzaak van samen iets doen, groter is dan wat één individu (met dominante talenten) aan toegevoegde waarde creëert. Hoe groter de fit tussen de dominante talenten van mensen en de onderlinge samenwerking, hoe groter dus het succes.

 

Dynamisch waarderen neemt het samenspel van benodigde dominante talenten van mensen als uitgangspunt voor het waarderen van hun toegevoegde waarde. Mensen werken dan vanuit hun eigen dominante talenten in perfecte harmonie met elkaar samen. Deze onderlinge afhankelijkheid met onderscheidende toegevoegde waarde maakt organisaties agile en creëert succes!

 

DRIJFVEREN, EIGENAARSCHAP, TOEGEVOEGDE WAARDE

Dynamisch waarden bestaat uit drie bepalende elementen: 

Drijfveren: je dominant talent dat bepaald wanneer je op best bent.

Eigenaarschap: het waarmaken van verwachtingen die voortkomen uit je dominant talent

Toevoegde waarde: jouw bijdrage naar verwachting. Het resultaat!

Drijfveren

De behoeften (drijfveren) die maken dat iemand op zijn best is, vormen hier de basis! Plat gezegd zou je kunnen zeggen dat alles wat met bewust ‘kan’ en ‘wil’ behoeften oftewel drijfveren zijn. Al je behoeften samen zien wij als je dominante talenten. Je dominante talenten creëert in samenwerking met anderen verwachtingen. Gewoonweg omdat je activiteiten door je talenten opeist en daar anderen van op aan moeten kunnen dat je het dan ook altijd doet. Denk hierbij aan het hart (getalenteerd in het rondpompen van bloed) dat in het lichaam dan ook moet pompen. En puur omdat men dat bepaald talent beschikt, maakt men onderdeel uit van het geheel; anderen moeten daarvan op aan kunnen! Het voldoen aan deze verwachtingen geeft je toegevoegde waarde en vorm de basis voor je gevoel van waardering!

Eigenaarschap

Wat mensen ‘willen’, omdat ze dingen zien, moet in evenwicht zijn met wat ze ‘kunnen’ en wat ze ‘mogen’ van hun omgeving. Uit dit evenwicht ontstaan vanuit het individu het gevoel van ‘moeten’. Dit geheel van ‘kunnen + willen + mogen (moeten)’ noemen wij eigenaarschap. Dit is de formule waar bedrijven in de huidige bedrijfskundige context succesvol zijn en blijven! Daar baseren wij de waardering en beloning op en zien we fundamentele heroriëntatie op alle bestaande HR instrumenten. 

Toegevoegde waarde

 Jouw bijdrage naar verwachting! Het Resultaat.

Vijf waarderingsgroepen

Op basis van deze drie elementen hebben we vijf waarderingsgroepen van toegevoegde waarde gedefinieerd. Met deze vijf groepen van eigenaarschap zijn wij in staat alle benodigde dominante talenten in organisaties inzichtelijk maken, deze te waarderen en waarin een ieder zichzelf zal herkennen. Zo ondersteunen we succesvol samenwerken maximaal en waarderen we ieders ingezette talenten.

Dat is Dynamisch waarderen!