Selecteer een pagina

Dynamisch Organiseren

Veranderingen en vernieuwingen volgen elkaar steeds sneller op. Organisaties blijken niet wendbaar genoeg, ze lopen vast in structuur en maken te weinig gebruik van de talenten van mensen. Dat komt omdat heersende bedrijfskundige principes zoals efficiency en hiërarchie niet geschikt zijn voor het huidige tempo. Sterker nog: ze slaan het broodnodige initiatief en daarmee het aanpassingsvermogen dood.

In dit boek wijst Glenn Frijde de weg naar een dynamische organisatievorm waarin mensen op natuurlijke wijze naar talent en toegevoegde waarde betekenisvol samenwerken. De oplossing ligt niet in een nieuw statisch model, maar in organisch samenwerken vanuit nut en noodzaak, eigenaarschap en zelfregie.

In een natuurlijke samenwerking ontstaan bij elk vraagstuk nieuwe samenstellingen van benodigde talenten. Daardoor is het niet nodig om de organisatie steeds weer af te breken en te reorganiseren. In deze samenwerking heeft het management een compleet andere rol. ‘Dynamisch organiseren’ is uiterst inspirerend en verbluffend praktisch. Je moet wel fundamenteel anders leren kijken.

beROCT Samenwerken

Blijven voortbestaan in deze tijd is alleen mogelijk als we ons
snel en in perfecte samenstelling van talenten telkens weer opnieuw weten te organiseren
…net als organismen!

Het begrip organiseren komt van het woord organisme
Darwin stelt dat elk organisme het resultaat is van samenwerking